Cookies

Vi på HRS vill erbjuda dig bästa möjliga service. Därför lagrar vi information om ditt besök i så kallade cookies. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Du kan få detaljerad information om användningen av cookies på den här webbplatsen genom att klicka på More Information (mer information). Där kan du även inaktivera cookies och anpassa din webbläsare i enlighet.

Mer information

Utmaningen i att minska kostnader

Standarder för kostnadsminskning sätter press på resechefer: hur kan de skapa ett hotellprogram inom den angivna prisgränsen?

Utmaningen i att minska kostnader
 

Att minska direkta och indirekta kostnader är en av de största utmaningarna för resechefer. Trycket att hålla sig inom de angivna prisgränserna kan vara höga för resechefer eftersom standarder för kostnadsbesparingar skickas vidare till personen som ansvarar för resor. Samtidigt förväntar sig resenärer lämpliga hotell för sina affärsresor, vilket pressar resechefer från två håll.
 

Leverera ett globalt hotellprogram

För ett kostnadseffektivt hotellprogram är nyckeln ett omfattande erbjudande inom den angivna prisgränsen. I praktiken är ett allt för litet hotellutbud i det fördefinierade taxetaket tillgängligt för resechefen, särskilt för högprisdestinationer. Detta orsakas bland annat av att många företag fokuserar på ett fåtal stora hotellkedjor som dock bara utgör en liten del av hela hotellmarknaden i de flesta regionerna – och betalar ett jämförelsevis högt pris. Dessutom saknar de ofta benchmarkdata för en realistisk bedömning av deras taxor och också lokal marknadskännedom för att uppnå bästa förhandlingsresultat.
 

Fristående hotell: potential som ofta förblir outnyttjad

Kedjehotell har vanligtvis höga driftskostnader vilket gör att de i snitt har högre priser per natt än fristående hotell. En konsekvens är att det finns mindre plats för förhandlingar om kostnadsminskningar. Hur som helst är det svårt för dem att nå fristående hotell: marknaden är starkt fragmenterad och förhandlingar med fristående hotell skulle ta för mycket tid i anspråk. Andelen fristående hotell dominerar dock i nästan hela världen. Branschen med fristående hotell är också underrepresenterad i de globala distributionssystemen (GDS) i många regioner. På grund av resursbrist tar många företag ofta till hotellkedjor. På så sätt förblir besparingspotentialen och de bättre lägena hos fristående hotell till största delen outnyttjade.
 

Resurser för effektiv hotellupphandling saknas

För en strukturerad analys av aktuella resvanor och systematiska förhandlingar med hotell inom ramen för hotellupphandling är det för det mesta tid som saknas hos de flesta företag. Dessutom försvagas förhandlingspositionen av bristen på benchmarkdata. Möjliga besparingar genom strukturerade förhandlade taxor förblir oanvända.
 

Lösningen: HRS ger holistisk support

HRS – panel för företagsbesparingar

Med den omfattande HRS-hotellportföljen, detaljerade statistikuppgifter, samt rådgivning och marknadskunskaper, hittar du det perfekta hotellprogrammet i dina relevanta affärsmål. Både de potentiella besparingarna som redan har uppnåtts och de framtida visas i detaljerade analyser. Samtidigt drar du nytta av de optimala villkoren: med intelligent sourcing stöder HRS dig när det gäller strategier för ovanliga förhandlingar upp till avgiftsgranskningen, vilket ger enorma besparingsmöjligheter för dig. Du har alltid full insyn i de faktiska kostnadsbesparingarna.