Cookies

Vi på HRS vill erbjuda dig bästa möjliga service. Därför lagrar vi information om ditt besök i så kallade cookies. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Du kan få detaljerad information om användningen av cookies på den här webbplatsen genom att klicka på More Information (mer information). Där kan du även inaktivera cookies och anpassa din webbläsare i enlighet.

Mer information

Medarbetarnöjdhet

Affärsresenärer måste arbeta med användarovänliga bokningsverktyg, betala i förskott och hantera omständliga resekostnadsrapporter.

Medarbetarnöjdhet som en utmaning
 

Medarbetarnas nöjdhet är av största vikt för företag: Specialister är sällsynta och talang är alltid mycket efterfrågat. Företag anpassar sig efter sina medarbetares behov och siktar på att öka deras nöjdhet – särskilt vad gäller affärsresor. För majoriteten av affärsresenärerna spelar deras företags stöd en stor roll i hur nöjda de är med jobbet.
 

Stressad på grund av långa sökningar

Tills nyligen var bokningsverktyg för affärsresenärer inte utformade efter deras behov och var ofta komplicerade och omständliga. Till största delen erbjuder inte affärsreseverktyg möjligheten att sortera sökresultaten efter användarens personliga önskemål - ungefär som när man bokar hotell för privata resor. Dessutom är hotellinnehållets kvalitet begränsad.
 

Efterlevnaden minskar, kostnaderna ökar

Konsekvensen: medarbetarnas nöjdhet minskar och de bokar utanför hotellprogrammet och resepolicyn. Ökade direkta kostnader och ökande processkostnader inträffar med jämna mellanrum. Bristen på en översikt över medarbetarnas resvanor försvagar märkbart förhandlingspositionen i upphandlingsprocessen med hotellpartner. Dessutom kan inte personen som ansvarar för resor leva upp till sin plikt om de inte kan se var affärsresenären faktiskt är i företagets data.
 

Faktura för resekostnader – ett tröttsamt ämne

Om en medarbetare hos ditt företag gör en affärsresa måste de vanligtvis betala för sin hotellbokning i förskott. Att skapa fakturan på plats försenar resenärens utcheckning.  Dessutom måste resenären använda sin egen arbetstid för att skriva sin resekostnadsrapport efter affärsresan – för det mesta manuella uppgifter som lätt blir fel och är tidskrävande för affärsresenären. Det blir ännu mer arbete för ditt företag: hotellfakturan måste lämnas in, attesteras och matas in i redovisningssystemet.
 

Lösningen: stort hotellutbud, enkel bokning och fakturering 

Med HRS kan du välja hotell och vistelse på ett så praktiskt sätt som möjligt för dina anställda: i den företagsspecifika portalen HRS Corporate Booking Portal, finns mer än 300 000 hotell  tillgängliga för dig och din resande personal – i en tydlig översikt och sorterat efter individuella kriterier. Nätleverantörsbetyg på 98 % visar att de intuitiva verktygen erbjuder maximal support till de bokande. Innovativa lösningar för betalning och fakturering gör resan mycket enklare för affärsresenärer och minskar ansträngningen för reseutgifter avsevärt – dessutom behöver den resande inte göra förskottsbetalningar för hotellvistelser vid affärsresor.