Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

INTELLIGENTNÝ SOURCING Case Study

Prípadová štúdia Siemens

CENTRALIZOVANÉ OBSTARÁVANIE HOTELOV PRE JUHOZÁPDANÚ EURÓPU


Náročné ciele zníženia nákladov viedli Jürg Muellera, riaditeľa oddelenia Procurement Mobility (Mobilita v obstarávaní) (juhozápadná Európa) a globálneho Travel Management (Správy cestovného ruchu) spoločnosti Siemens AG k reorganizovaniu procesu obstarávania hotelov.  S podporou inteligentného sourcingu spoločnosti HRS bol Mueller schopný splniť ciele v priebehu niekoľkých mesiacov. Výsledky tohto pilotného projektu pre juhozápadnú Európu boli také presvedčivé, že sa uvažuje o rozšírení tohto projektu. 
 

Emócie nemajú v každodennej práci nákupcu žiadne miesto. Kalkulovať a vyjednávať je potrebné s chladnou hlavou. „Som profesionál obstarávania,“ hovorí o sebe Mueller. Travel Manager (Manažér cestovného ruchu) zodpovedný za juhozápadnú Európu sa niekedy pridáva k svojmu kolegovi zo Švajčiarska, ktorý má skúsenosti v cestovnom ruchu a poskytuje „čas od času nové perspektívy“. Víťazná kombinácia pre Muellera.

Ktokoľvek iný ako on by náročnými cieľmi úspor mohol byť ohromený. Mueller však hovorí, že vysoké ciele ho motivovali, aby hľadal nové riešenia. Od začiatku je pomerne jasné, že „jasnú požiadavku zníženia cien“ by bolo nemožné realizovať bez dobre premyslenej stratégie. 
 

Štandardizácia obstarávania hotelov

Mueller sa rozhodol využiť inteligentný sourcing spoločnosti HRS. Keďže budúci partner by mal byť schopný štandardizovať obstarávanie ciest, najpresvedčivejším riešením bola spoločnosť HRS. „Dobrý prístup a sľubné riešenia nás presvedčili,“ spomína Mueller. 
 

Vysoká transparentnosť trhu prostredníctvom komplexných údajov benchmarkingu

Jürg Mueller, riaditeľ oddelenia Procurement Mobility v spoločnosti Siemens
Jürg Mueller, riaditeľ oddelenia Procurement Mobility v spoločnosti Siemens

Po odsúhlasení manažérmi cestovného ruchu v príslušných krajinách sa noví partneri okamžite pustili do práce: Spoločnosť HRS pripravila benchmarkingovú analýzu pre destinácie s určitým objemom ciest. „Benchmarking a analýza boli výborné a mimoriadne užitočné pre vyjednávania,“ poznamenal Mueller k novo získanej transparentnosti trhu, ktorá umožnila identifikáciu potenciálu optimalizácie pre existujúce portfólio hotelov. Ale stále najdôležitejšou vecou bolo, že „sme centralizovali naše know-how, mali excelentné údaje benchmarkingu a boli pripravení začať.“ 
 

Zníženie portfólia hotelov

Jürg Mueller a jeho tím preskúmali údaje a rozhodli, ktoré hotely by dostali pozvánku. Mueller a jeho manažéri cestovného ruchu akceptovali približne polovicu z pozvaných hotelov – čo predstavovalo zredukovanie portfólia hotelov o 7,6 percenta. A i keď s dobrou polovicou týchto hotelov mala spoločnosť Siemens zmluvu, spoločnosť HRS bola schopná realizovať zlepšenia v priemere o 4,6 % z úvodnej ponuky. 
 

Úspory nákladov a optimalizácia procesov 

„Skombinovanie globálneho a lokálneho prístupu [...] – to je ideálny kompromis.“

„Realizovali sme optimalizácie procesov,“ vysvetľuje Mueller, „keďže máme štandardizované sadzby a tým je možné ich porovnať“. To stanovuje parametre ciest, šetrí náklady a predchádza sa nepríjemným prekvapeniam. „Skombinovanie globálneho a lokálneho prístupu, pri zohľadnení lokálnych rozdielov v cestovaní, a pritom zachovanie si možnosti centrálneho vyjednávania – to je ideálny kompromis.“