Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Riadenie rizík

Rýchle reagovanie na krízovú situáciu: spoločne s partnerskou spoločnosťou zabezpečuje spoločnosť HRS bezpečnosť vašich pracovníkov na pracovných cestách.

Bezpečné cestovanie so spoločnosťou HRS
 

Spoločne s partnerskými spoločnosťami zabezpečuje spoločnosť HRS spoľahlivú bezpečnosť pre vašich zamestnancov na celom svete: Spoločnosť HRS minimalizuje riziká medzinárodných pracovných ciest, a to niekoľkými opatreniami.
 

Rýchle lokalizovanie zamestnancov v krízových situáciách

Spoločnosť HRS pre vás zhromažďuje podrobné údaje o rezerváciách, čím získate transparentnosť, v ktorom meste, hoteli alebo na akej adrese sa váš zamestnanec momentálne nachádza. Ak sa vyskytne krízová situácia, zamestnanca je možné rýchlo lokalizovať prostredníctvom funkcie „People Locator“ (Vyhľadávač osôb).
 

Lekárska starostlivosť a preprava

V prípade potreby umožnia spoločnosti zamerané na riadenie bezpečnosti a rizík, ako iSOS, Anvil alebo iJet absolvovať zamestnancom lekárske ošetrenie alebo zabezpečia ich evakuáciu. V prípade ochorenia alebo zranenia zamestnanca zorganizujú a skoordinujú prepravu v sanitke, lietadle alebo helikoptére. Spoločnosť HRS môže podporiť tieto spoločnosti prostredníctvom údajov o rezerváciách cez rozhranie, takže môžu reagovať rýchlo.

Konzultácie o bezpečnosti a kultúre

Dobre informovaní zamestnanci cestujú bezpečne. Naše partnerské spoločnosti pomáhajú dosiahnuť čo najvyššiu bezpečnosť pracovných ciest vašich zamestnancov. Začína to bezpečnostnými konzultáciami o destináciách, ale taktiež poskytnutím doporučení pre lokality a hotely alebo poskytnutím pravidiel správania v cudzej kultúre.