Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Rezervačné kanály

HRS vám ponúka široký výber hotelov na celom svete prostredníctvom všetkých bežných kanálov, spolu s výhodnými podmienkami a vysokou transparentnosťou nákladov.

Jednoduché a rýchle rezervovanie hotelov
 

Vďaka HRS máte prístup k veľkému výberu hotelov, ktoré si môžete zarezervovať rýchlo a jednoducho prostredníctvom niekoľkých kanálov.

Jednoduchý prístup – online, z mobilu a offline

Prostredníctvom intuitívneho rezervačného portálu HRS Corporate, ktorý je špecifický pre každú spoločnosť, majú obchodní cestujúci online prístup k portfóliu hotelov HRS, ktoré pozostáva z 300 000 individuálnych hotelov a hotelových reťazcov na celom svete. Výsledky vyhľadávania na portáli je možné individuálne prispôsobiť: kritériá špecificky upravené pre vašu spoločnosť zabezpečujú, že vy a vaši zamestnanci nájdete správny hotel veľmi rýchlo. Cestujúci môžu robiť rezervácie aj na cestách – s aplikáciou HRS Corporate máte všetky predvolené nastavenia pre vašu spoločnosť dostupné vo svojom mobilnom telefóne. Ak je potrebná osobná asistencia, zákaznícka telefonická linka vám s potešením pomôže. Týmto spôsobom získate najlepšie podmienky a efektívny proces rezervácií.

Dostupnosť prostredníctvom TMC

Spoločnosť HRS využíva prístup otvorenej platformy, takže firemní zákazníci si môžu svoje hotelové pobyty rezervovať cez všetky existujúce kanály: Spoločnosť HRS je jediným poskytovateľom integrácie hotelového obsahu do všetkých globálnych distribučných systémov (GDS) a je najväčším svetovým poskytovateľom hotelov v rámci globálnych distribučných systémov s ponukou viac ako piatich miliónov možností na rezerváciu izby. Okrem toho, integráciu do spoločností pre správu cestovania (TMC – Travel Management Companies), ako je napríklad American Express, HRG alebo BCD Travel, a do niekoľkých nástrojov rezervácie online (OBT – Online Booking Tools), možno realizovať prostredníctvom existujúcich rozhraní, ako je napr. Amadeus eTravel, Cytric, getThere alebo Concur.
 

Spoločnosť HRS ako výhradný poskytovateľ obsahu vo vašom OBT

So spoločnosťou HRS, ako výhradným poskytovateľom obsahu v OBT, môžete ponúknuť vašim cestujúcim celé globálne portfólio hotelov s príslušnými hotelmi po celom svete. Zjednodušte vyhľadávanie hotelov vašim zákazníkom a optimalizujte interné procesy zjednodušením a personalizáciou výsledkov vyhľadávania. Neustále máte plnú transparentnosť pri súčasnom znižovaní únikov a nákladov.

 

Spoločnosť HRS garantuje najlepšie ceny – bez ohľadu na zdroj

Vďaka inovatívnej službe Multisource vám ponúkame možnosť znížiť náklady a zaistiť vašim zamestnancom správny hotel, dokonca aj v obdobní zvýšeného dopytu (napríklad počas veľtrhov). Počas vykonávania rezervácie naša technológia vyhľadáva najlepšie dostupné ceny v portfóliu spoločnosti HRS a aj v ďalších zdrojoch. Preto si môžete byť istí, že vaši zamestnanci získajú najlepšiu dostupnú cenu hotela a zároveň používajú zavedený rezervačný kanál.

 


Transparentnosť nákladov posilňuje vašu vyjednávaciu pozíciu

Vďaka otvorenému prístupu HRS máte plnú transparentnosť rezervácií hotelov vašej spoločnosti. Týmto spôsobom je možné jednotne zhromažďovať všetky rezervácie hotelov vašej spoločnosti. Zhromaždené údaje o rezerváciách prinesú úplne novú transparentnosť nákladov a posilnia vašu pozíciu pri vyjednávaní s hotelovými partnermi.