Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Hodnotová ponuka HRS

Úspory nákladov a spokojní zamestnanci: Vďaka skúsenostiam, získaných za viac ako 40 rokov na trhu, vás HRS podporuje v celom hodnotovom reťazci rezervácií hotelov.

 

HRS: Naša hodnotová ponuka
 

Ako globálne pôsobiaci poskytovateľ komplexných riešení vás spoločnosť HRS podporuje pri úsporách nákladov a udržateľnom zvyšovaní spokojnosti zamestnancov a zároveň manažérov.

Holistické komplexné riešenia pre obstarávanie hotelov

HRS ponúka holistické riešenia pre celý hodnotový reťazec rezervácií hotelov: máte podporu prostredníctvom údajov benchmarkingu, konzultácií a služieb pre strategické obstarávanie hotelov a vďaka inovatívnym platobným a fakturačným nástrojom automatické spracovanie rezervácií a faktúr. Okrem toho HRS prináša potrebnú transparentnosť prostredníctvom neustálej analýzy cestovného správania a zdôrazňuje príležitosti pre optimalizáciu na realizovanie významného potenciálu úspor.

Integrácia do akéhokoľvek prostredia

HRS pre vás neustále optimalizuje dostupnosť hotelov. Pomocou rezervačných portálov špecifických pre každú spoločnosť HRS zabezpečuje, že sú zohľadnené jednotlivé požiadavky vašej spoločnosti, napr. na fakturovanie alebo cenový limit na destináciu.  Aplikácia HRS umožňuje pracovné rezervácie hotelov priamo na cestách a taktiež obsahuje integrované požiadavky špecifické pre danú spoločnosť. Prostredníctvom spolupráce so strategickými partnermi, HRS zabezpečuje komplexnú rezervovateľnosť hotelov v akejkoľvek danej infraštruktúre, čím redukuje náklady na interné spracovanie a zároveň zvyšuje dodržiavanie predpisov.

300 000 hotelov na celom svete a špeciálne sadzby pre obchodných cestujúcich

S 180 000 individuálnymi a 120 000 reťazcovými hotelmi na celom svete vám HRS dáva prístup ku komplexnému portfóliu hotelov vo všetkých medzinárodných obchodných destináciách. Okrem toho HRS dojednáva výrazné zľavy pre obchodných cestujúcich a ponúka vám potrebnú flexibilitu s bezplatným zrušením rezervácie do 18:00 v deň príchodu.

Zameraním spoločnosti HRS v posledných 40 rokoch boli obchodní cestujúci a spoločnosti. S množstvom kancelárií na celom svete má spoločnosť HRS taktiež znalosti regionálnych trhov a podporuje vás v zavedení vášho globálneho Hotelového programu.