Pliki Cookie

Firma HRS pragnie oferowa klientom jak najlepsze usugi i dlatego przechowujemy informacje o wizytach klientów w tak zwanych plikach cookie. Korzystajc z tej strony klient wyraa zgod na uywanie plików cookie. Aby uzyska szczegóowe informacje dotyczce korzystania z plików cookie na tej stronie, naley klikn "Wicej informacji", gdzie mona take wyczy pliki cookie i wprowadzi odpowiednie ustawienia przegldarki.

Wicej informacji

Pierwszy w branży Hotel Rate Filter

Nowa, zastrzeżona technologia filtrowania ukierunkowana na osiągnięcie traconych do tej pory oszczędności na usługach hotelowych w wysokości 2,4 mld PLN.

Z badania GBTA przeprowadzonego w 2017 roku wynika, że co szósta stawka hotelowa (17 %) w kanałach sprzedażowych jest niepoprawna, wskutek czego przedsiębiorstwa płacą o 14% więcej niż w ramach wynegocjowanych stawek. HRS odnotowywał poziom błędu wynoszący nierzadko 20% lub powyżej w przypadku wielu obsługiwanych przez siebie programów hotelowych. Szacujemy, że skumulowana wartość oszczędności, które zostały utracone w wyniku nieprawidłowego poziomu stawek hotelowych jest ogromna i wynosi 2,4 mld PLN. Zarówno tak wysoki poziom błędów, jak i straty ponoszone przez przedsiębiorstwa z powodu nieprawidłowych stawek hotelowych, byłyby nie do zaakceptowania w jakimkolwiek innym obszarze zakupowym przedsiębiorstw.

HRS oferuje rozwiązanie tego trwającego już wiele lat problemu wprowadzając nowy, automatyczny, funkcjonujący w czasie rzeczywistym system filtrowania. Ta oparta na sztucznej inteligencji, zgłoszona do opatentowania technologia ma na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowych stawek (tzw. „squatter hotel rates”) w systemach rezerwacji, z których korzystają pracownicy przedsiębiorstw i biura podróży. Rate Filter uniemożliwia zakup po nieprawidłowych stawkach, co stanowi olbrzymi skok w zakresie poprawności stawek korporacyjnych w hotelach. Rozwiązanie to może przynieść milionowe oszczędności w branży podróży służbowych na całym świecie.

Wprawdzie stosowane dotychczas rozwiązania będące reakcją na problem, tj. rate auditing czy re-booking, pomagają przedsiębiorstwom odzyskać część oszczędności, jednak nowa technologia filtrowania cen opracowana przez HRS idzie o krok dalej. To pierwsze w branży globalne rozwiązanie wykorzystujące systemy uczące się, nie faworyzujące żadnego z kanałów. Technologia identyfikuje nieprawidłowe stawki i zapobiega ich pojawianiu się w kanałach sprzedażowych (globalnych kanałach dystrybucji, narzędziach rezerwacji online, aplikacjach mobilnych itp.), z których korzystają pracownicy.

Dzięki HRS Rate Filter, korporacje realnie skorzystają z wynegocjowanych przez siebie oszczędności, a podróżni mogą być pewni, że dokonują rezerwacji zgodnie zasadami podróży obowiązującymi w ich firmach. Oszacowana kwota utraconych oszczędności - 2,4 mld PLN w całej branży - wskazuje na skalę omawianych oszczędności hotelowych.

Technologia ta może przynieść korzyści programom hotelowym o dowolnej wielkości. Skontaktuj się z Działem Sprzedaży HRS w Twoim regionie lub wpisz swoje dane kontaktowe poniżej.