Pliki Cookie

Firma HRS pragnie oferowa klientom jak najlepsze usugi i dlatego przechowujemy informacje o wizytach klientów w tak zwanych plikach cookie. Korzystajc z tej strony klient wyraa zgod na uywanie plików cookie. Aby uzyska szczegóowe informacje dotyczce korzystania z plików cookie na tej stronie, naley klikn "Wicej informacji", gdzie mona take wyczy pliki cookie i wprowadzi odpowiednie ustawienia przegldarki.

Wicej informacji

HRS Rate Protector

Wynegocjowane stawki pod ochroną

Czy otrzymujesz to, co zostało wynegocjowane w procesie sourcingu usług hotelowych?

Nie każda stawka korporacyjna dostępna w kanale rezerwacji odpowiada tej faktycznie wynegocjowanej. Fundacja GBTA przeprowadziła globalne badanie wśród travel managerów, aby ocenić, czy stawki podawane przez hotele są zgodne z tym, co zostało wynegocjowane przez firmy. Badanie cały czas trwa i koncentruje się na sprawdzeniu, czy stawki hotelowe są precyzyjnie ładowane oraz jak często przeprowadzane są ich audyty. Wyniki pokazują, że jedynie niewielka część travel managerów, którzy wzięli udział w badaniu, regularnie sprawdza zgodność stawek hotelowych — 7% robi to raz w miesiącu, a tylko 2% raz na tydzień.

Jednocześnie jedna trzecia travel managerów szacuje, że współczynnik błędu wynosi ponad 20%. Gdy załadowana stawka jest wyższa od wynegocjowanej, travel managerowie szacują, że różnica względem wynegocjowanej kwoty wynosi 13,2%. Analiza danych dotyczących ponad 23 000 wynegocjowanych stawek przeprowadzona przez HRS potwierdza te ustalenia. 

 

Usługa HRS Rate Protector wprowadza poprawki

Aby rozwiązać ten problem, do naszej oferty skierowanej do klientów HRS Sourcing dodaliśmy usługę HRS Rate Protector, czyli nowe w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do audytu stawek, które stale porównuje aktualną stawkę z wynegocjowaną kwotą, uwzględniając przy tym wszystkie kluczowe parametry (np. dostępność stawki, cenę, walutę, wysokość podatków oraz śniadanie). W przypadku wykrycia rozbieżności HRS kontaktuje się z hotelami i współpracuje z nimi w celu skorygowania stawki w Twoim imieniu. Usługa ta jest dostępna bezpłatnie wyłącznie dla klientów biorących udział w programie HRS Intelligent Sourcing.

 

Dodatkowe wyniki badań

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez fundację GBTA pokazują, że pochodzenie raportów z audytów jest bardzo zróżnicowane:​

  • Blisko połowa korporacji (48 procent) ręcznie przeprowadza wewnętrzny audyt stawek — to pochłania sporo zasobów.
  • Aż 40% oczekuje, że to podróżni będą zgłaszać błędne stawki.
  • Mniejsza grupa otrzymuje raporty od firm zarządzających podróżami służbowymi TMC (30%), hoteli (19%), a także konsultantów lub dostawców usług hotelowych (odpowiednio 17% i 14%).

Travel managerowie dostrzegają następujące trendy:​

  • Nawet 42% travel managerów, którzy wzięli udział w badaniu, twierdzi, że stawki wyższe od wynegocjowanych stanowią ponad 20% wszystkich przypadków błędnych stawek.
  • Jedynie 9% uważa, że stawki są niższe od kwot uzgodnionych na etapie negocjacji.

 

Negocjacja stawek to dopiero pierwszy krok. Sprawdź, czy otrzymujesz to, co zostało wynegocjowane dzięki usłudze HRS Rate Protector.​

Informacje o badaniu:

W kwietniu i maju 2016 r. HRS przeanalizował ponad 23 000 stawek korporacyjnych 32 międzynarodowych klientów korporacyjnych. Połowę obiektów poddanych analizie stanowiły hotele niezależne, natomiast w skład pozostałej części wchodziły hotele sieciowe.
Prezentowanie badanie zostało przeprowadzone online przez fundację GBTA we współpracy z HRS wśród osób często rezerwujących podróże. Odpowiedzi udzielili członkowie organizacji GBTA, organizacje stowarzyszone i klienci HRS. Na dzień dzisiejszy zostało udzielonych łącznie 200 odpowiedzi. Ich gromadzenie trwało przez cały kwiecień 2017 roku w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Aby travel manager mógł wziąć udział w ankiecie, musi on być chociaż częściowo odpowiedzialny za negocjowanie, wczytywanie i weryfikację umów oraz stawek hotelowych w firmie, w której jest zatrudniony.