Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Redusere kostnader

Standardene for kostnadsreduksjoner setter reiseadministratorer under press: Hvordan kan de sette opp et hotellprogram som holder seg innenfor de gitte prisrammene?

Utfordringen med å redusere kostnader
 

Å redusere direkte og indirekte utgifter er en av de største utfordringene innen reiseadministrasjon. Presset om å holde seg innenfor gitte prisrammer kan være hardt for reiseadministratorer når standarder for å spare inn på kostnadene sendes videre til den personen som er ansvarlig for reiser. Samtidig forventer de reisende adekvate hoteller på forretningsreisene sine, og reiseadministratoren kommer dermed under press fra to kanter.
 

Levere et globalt hotellprogram

For et kostnadseffektivt hotellprogram er et variert og omfattende tilbud innenfor de gitte prisrammene. I praksis har reiseadministratoren et for lite utvalg av hoteller innenfor det forhåndsdefinerte prisområdet, spesielt for de dyrere reisemålene. Dette skyldes blant annet at mange selskaper fokuserer på noen få, store hotellkjeder som imidlertid bare utgjør en liten del av hele hotellmarkedet på de fleste steder – og dermed betaler en relativt høy pris. Videre mangler de ofte sammenligningsdata for en realistisk vurdering av hvor prisgrensene bør gå, samt den nødvendige kunnskapene om det lokale markedet for å kunne oppnå de beste forhandlingsresultatene.
 

Frittstående hoteller: potensialet blir ofte stående ubrukt

Kjedehoteller har vanligvis forholdsvis høye faste utgifter slik at de, gjennomsnittlig, har høyere priser per natt enn enkelthoteller. Det betyr også at det er mindre rom for forhandlinger om kostnadsreduksjoner. Det er imidlertid vanskelig for administratorene å nå de frittstående hotellene. Markedet er sterkt fragmentert og forhandlinger med enkelthoteller vil ta for mye tid. I antall dominerer imidlertid uavhengige hoteller på nesten alle markeder i verden. Frittstående hoteller er også underrepresentert i de globale distribusjonssystemene i mange regioner. På grunn av ressursmangel velger derfor mange selskaper å bruke hotellkjedene. På den måten blir mulighetene for innsparing og den ofte bedre beliggenheten til frittstående hoteller lite benyttet.
 

Manglende ressurser til effektive hotellinnkjøp

De fleste selskaper ganske enkelt tid til en strukturert analyse av gjeldende reiseatferd og systematiske forhandlinger med hoteller innenfor rammen av hotellkjøp. I tillegg svekkes forhandlingsposisjonen av mangelen på sammenligningsdata. Mulige potensielle innsparinger på grunn av strukturerte, forhandlede priser blir ikke utnyttet.
 

Løsningen: HRS leverer holistisk støtte

HRS – Firmasparingsdashbord

Med den omfattende hotellporteføljen til HRS, detaljerte referansepunktdata i tillegg til konsulenttjenester og lokal markedskunnskap, finner du det beste hotellprogrammet i dine relevante forretningsreisemål. Både besparingspotensialet som allerede er oppnådd og det fremtidige vises i detaljerte analyser. Samtidig får du glede av de beste vilkårene: med intelligent kildeinnsamling støtter HRS deg fra prissettingsstrategien av forhandlinger frem til prisgjennomgangen og avdekker dermed et enormt besparingspotensial for deg. Du har fullt innsyn i de faktiske kostnadsbesparelsene til enhver tid.