Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

TYÖNTEKIJÖIDEN TYYTYVÄISYYS

Liikematkustajien on käytettävä hankalia varaustyökaluja, maksettava varaus etukäteen ja täytettävä ärsyttäviä matkakuluraportteja.

Työntekijöiden tyytyväisyys on haaste
 

Työntekijöiden tyytyväisyys on erittäin tärkeää yrityksille: asiantuntijat ovat harvinaisuuksia ja lahjakkuus on haluttua. Yritykset mukautuvat työntekijöidensä tarpeisiin ja pyrkivät lisäämään heidän tyytyväisyyttään – erityisesti liikematkustuksen alalla. Suurimmalle osalle liikematkustajista yrityksen tuki vaikuttaa suuresti heidän työhyvinvointiinsa.
 

Pitkä etsintä aiheuttaa stressiä

Vielä jonkin aikaa sitten liikematkustajien käyttämiä varaustyökaluja ei oltu suunniteltu liikematkustajien tarpeiden mukaan ja ne olivat usein monimutkaisia ja rasittavia käyttää. Vieläkään useimmat liikematkustajien varaustyökalut eivät tarjoa mahdollisuutta rajata hakuja käyttäjän henkilökohtaisten mieltymysten perusteella – kuten varattaessa hotelleja yksityisesti. Lisäksi hotellivalikoiman laatu on usein rajattu.
 

Ohjelmien noudattaminen kärsii, kulut kasvavat

Seurauksena oli, että työntekijöiden tyytyväisyys väheni ja he varasivat hotelleja, jotka eivät olleet hotelliohjelman tai matkustusohjeiden mukaisia. Tämän seurauksena välittömät kulut ja käsittelykulut kasvoivat. Työntekijöiden matkustuskäyttäytymiseen liittyvien kokonaistietojen puute heikentää huomattavasti neuvotteluasemaasi hotellikumppanien kanssa käytävissä hankintaneuvotteluissa. Lisäksi matkustuksesta vastaavat henkilöt eivät voi tarjota tarvittavaa tukea, jos he eivät voi nähdä yrityksen tiedoista sitä, missä liikematkustaja todellisuudessa on.
 

Matkakululasku – pitkästyttävä aihe

Jos yrityksesi työntekijä lähtee liikematkalle, hänen on yleensä maksettava hotellivarauksensa etukäteen. Maksumääräyksen kirjoittaminen paikan päällä viivästyttää matkustajan kirjautumista ulos hotellista.  Lisäksi matkustajan on käytettävä omaa työaikaansa matkakuluraportin kirjoittamiseen liikematkan jälkeen. Nämä ovat tehtäviä, joissa voi tapahtua virheitä ja jotka vievät turhaan matkustajan kallista aikaa. Ja tämä on vain osa työstä, joka lankeaa yrityksellesi: hotellin lasku on täytettävä, tarkistettava ja syötettävä kirjanpitojärjestelmään.
 

Ratkaisu: laaja hotellivalikoima, yksinkertainen varaus ja laskutus 

HRS:n ansiosta hotellin valinta ja yöpyminen on mahdollisimman miellyttävä kokemus työntekijöillenne: yrityskohtainen HRS Corporate Booking Portal tarjoaa yli 300 000 hotellia selkeästi kuvattuina ja yksittäisten valintaperusteiden mukaan lajiteltuina. 98 prosentin Net Promoter -pistemäärä osoittaa, että varaajat saavat erittäin paljon tukea intuitiivisista työkaluista. Innovatiiviset maksu- ja laskutusratkaisut helpottavat liikematkailijoiden elämää ja yksinkertaistavat merkittävästi matkalaskujen käsittelyä. Liikematkailijan ei myöskään tarvitse maksaa etukäteen hotellimajoituksesta.