Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Kustannusten leikkaamisen

Kustannusten leikkaaminen asettaa paineita matkanjärjestäjille: kuinka he pystyvät laatimaan määritetyissä hintarajoissa pysyttelevän hotelliohjelman?

Kustannusten leikkaamisen haasteet
 

Suorien ja epäsuorien kulujen leikkaaminen on suurimmista haasteista matkojen järjestämisessä. Matkanjärjestäjille paineet asetetuissa hintarajoissa pysymisestä voivat olla suuret, sillä kustannussäästöjen saavuttaminen on siirtynyt matkoista vastaavan tahon harteille. Samaan aikaan matkustajat haluavat liikematkoilleen sopivia hotelleja, mikä asettaa matkanjärjestäjälle paineita molemmista suunnista.
 

Maailmanlaajuisen hotelliohjelman tarjoaminen

Taloudellisessa hotelliohjelmassa tärkeintä on kokonaisvaltainen tarjous, joka pysyy asetetuissa hintarajoissa. Käytännössä matkanjärjestäjille on tarjolla aivan liian suppea hotellivalikoima esimääritetyissä hintakiintiöissä, erityisesti kalliimmissa kohteissa. Tämän, kuten monet muutkin tekijät, aiheuttaa se, että monet yritykset keskittyvät muutamiin suuriin hotelliketjuihin, jotka useimmilla alueilla muodostavat kuitenkin vain pienen osan koko hotellimarkkinoista – ja maksavat verraten korkeaa hintaa. Lisäksi niiltä puuttuu usein tutkimustietoa taksojensa realistiseen arviointiin ja paikallismarkkinoiden tuntemusta, jolla ne voisivat saavuttaa parhaat neuvottelutulokset.
 

Yksittäiset hotellit: potentiaali jää usein hyödyntämättä

Ketjuhotellien yleiskustannukset ovat usein verraten suuret, joten niiden yökohtaiset hinnat ovat keskimäärin suuremmat kuin yksittäisten hotellien. Tästä seuraa myös, että kustannusten leikkaamisessa on vähemmän neuvottelun varaa. Yksittäisten hotellien tavoittaminen on kuitenkin vaikeaa: markkinat ovat vahvasti sirpaloituneet, ja neuvottelut yksittäisten hotellien kanssa veisivät liikaa aikaa. Riippumattomia hotelleja on kuitenkin eniten miltei kaikkialla maailmassa. Riippumattomien hotellien ala on useilla alueilla aliedustettuna myös globaaleissa varausjärjestelmissä (GDS). Resurssien puutteen vuoksi yritykset turvautuvat usein hotelliketjuihin. Tällä tavoin riippumattomien hotellien tarjoamat säästömahdollisuudet ja paremmat sijainnit jäävät useimmilta hyödyntämättä.
 

Tehokkaan hotellien hankinnan puuttuvat resurssit

Nykyisen matkustuskäytöksen ja hotellien hankintakehykseen kuuluvien hotellien kanssa käytyjen systemaattisten neuvotteluiden rakenneanalyysissa voidaan havaita, että useimmilta yrityksiltä puuttuu tähän vaadittava aika. Lisäksi puuttuvat tutkimustiedot heikentävät neuvotteluasemaa. Rakentavasti neuvoteltujen hintojen muodostamat mahdolliset säästöt jäävät käyttämättä.
 

Ratkaisu: HRS tarjoaa kokonaisvaltaista tukea

HRS – yrityksen säästöjen ohjaus

HRS:n laaja hotellivalikoima, yksityiskohtaiset vertailutiedot, konsultointi ja paikallisten markkinoiden tuntemus mahdollistavat täydellisen hotelliohjelman työmatkakohteisiin. Yksityiskohtaisista analyyseistä näkyy sekä saavutetut säästöt että potentiaaliset tulevat säästöt. Saat myös parhaat mahdolliset ehdot: HRS:n Intelligent Sourcing -ominaisuus mahdollistaa tuen strategiapäätöksille, hintaneuvotteluille ja tarkastuksille, mikä tuottaa suuria säästöjä. Toteutuneet kustannussäästöt ovat täysin läpinäkyviä ja aina nähtävissä.