Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Nedbringe omkostningerne

Standarderne for nedbringelse af omkostningerne sætter de rejseansvarlige under.

Udfordringen at nedbringe omkostningerne
 

Reduktion af direkte og indirekte udgifter er blandt de største udfordringer inden for rejsestyring. Presset for at overholde de fastsatte prisgrænser kan være højt i forbindelse med rejsestyring, når standarderne for omkostningsbesparelser påføres til den rejseansvarlige. Samtidig forventer de rejsende egnede hoteller til deres forretningsrejser, hvilket sætter den rejseansvarlige under pres fra begge sider.
 

Et globalt hotelprogram

Et omkostningseffektivt hotelprogram kræver et stort udvalg inden for den fastsatte prisgrænse. I praksis er udvalget af tilgængelige hoteller inden for de fastlagte prisniveauer for lille – især når det gælder destinationer i den høje prisklasse. Dette skyldes blandt andet, at mange virksomheder fokuserer på nogle få store hotelkæder, som kun udgør en lille del af det samlede hotelmarked i de fleste områder – og derfor betaler en forholdsmæssig høj pris. Desuden mangles der ofte benchmarkdata, som kan give en realistisk vurdering af prisen, samt lokal markedsekspertise til at opnå de bedste forhandlingsresultater.
 

Selvstændige hoteller – et ofte uudnyttet potentiale

De faste omkostninger er normalt forholdsvis høje hos hotelkæderne, hvilket betyder, at deres gennemsnitspriser pr. overnatning er højere end hos selvstændige hoteller. Det betyder også, at der er mindre plads til forhandling om at nedbringe omkostningerne. Men det er svært at nå ud til de selvstændige hoteller. Markedet er stærkt fragmenteret, og forhandlingerne med de selvstændige hoteller er for tidskrævende. Antallet af selvstændige hoteller er dog markant højere næsten overalt i verden. Og mange steder er branchen af selvstændige hoteller underrepræsenteret i de globale distributionssystemer (GDS). Virksomhederne vælger ofte hotelkæder på grund af manglende ressourcer. Derfor er potentialet for besparelser og bedre placering af selvstændige hoteller stort set uudnyttet.
 

Mangel på ressourcer til effektive hotelreservationer

De fleste virksomheder har ganske enkelt ikke tid til en struktureret analyse af aktuelle rejsemønstre og systematiske forhandlinger med hoteller i forbindelse med hotelreservationer. Desuden har de en svagere forhandlingsposition i kraft af manglen på benchmarkdata. Mulighederne for omkostningsbesparelser ved strukturerede prisforhandlinger udnyttes ikke.
 

Løsningen: HRS tilbyder holistisk support

HRS – dashboard for besparelser i virksomheden

Med den omfattende HRS-hotelportefølje, detaljerede benchmarkdata samt rådgivning og knowhow om det lokale marked kan du nemt finde det rigtige hotelprogram på de relevante forretningsdestinationer. I de detaljerede analyser kan du både se de opnåede besparelser og de beregnede fremtidige besparelser. Samtidig får du fordel af de bedste vilkår. I kraft af intelligente indkøb hjælper HRS dig med både strategi, prisforhandlinger og prisgennemgang – og giver på den måde din virksomhed enorme besparelsesmuligheder. Du har hele tiden det fulde overblik over de opnåede besparelser.