Cookies

V HRS vám chceme nabídnout ty nejlepší služby. Proto ukládáme informace o vaší návštv v tzv. cookies. Používáním tohoto webu povolujete používání soubor cookie. Chcete-li získat podrobné informace o používání soubor cookie na tomto webu, kliknte na „Další informace“, kde mžete také cookies deaktivovat a odpovídajícím zpsobem upravit nastavení prohlížee.

Další informace

Výzva v podobě snížení nákladů

Standardy pro snižování nákladů vytvářejí tlak na cestovní manažery: jak zajistit kvalitní hotelový program a udržet se ve stanoveném cenovém limitu?

Výzva v podobě snížení nákladů
 

Snižování přímých a nepřímých nákladů patří k největším výzvám pro cestovní management. Tlak vytvářený na cestovní manažery, pokud jde o dodržování stanovených cenových limitů, může být značný, neboť požadavky standardů stanovených pro úspory v nákladech se předávají osobě, která má na starosti cestování. Zároveň však cestující osoby očekávají na svých pracovních cestách ubytování v adekvátních hotelech, a cestovní manažer je pak pod tlakem z obou stran.
 

Zajištění globálního programu pro ubytování v hotelech

Pro nákladově efektivní hotelové programy je základem komplexní nabídka v rámci stanoveného cenového limitu. V praxi to běžně bývá tak, že cestovní manažer má k dispozici v předem definovaných limitech sazeb příliš malý výběr hotelů, zejména v dražších destinacích. Toto je jeden z důvodů, proč se mnoho firem zaměří na několik málo velkých hotelových řetězců, které ale ve většině regionů tvoří pouze malou část hotelového trhu – a platí pak zbytečně vysoké ceny. Často také chybí srovnávací data pro reálné posouzení jejich sazeb, a také odborná znalost místního trhu, takže těžko lze dosáhnout nejlepších možných výsledků při vyjednávání.
 

Nezávislé hotely: potenciál, který často zůstává nevyužitý

Hotelové řetězce běžně mají relativně vysokou režii, takže v průměru mají vyšší ceny za nocleh než nezávislé hotely. Výsledkem je také to, že je zde méně prostoru pro vyjednávání, pokud jde o snižování nákladů. Pro firmy je ale obtížné na nezávislé hotely dosáhnout: trh je silně fragmentovaný a vyjednávání s jednotlivými hotely by bylo příliš časově náročné. Množství nezávislých hotelů ale dominuje téměř všude na světě. Segment nezávislých hotelů je v mnoha regionech nedostatečně zastoupen i v globálních distribučních systémech (GDS). Vzhledem k nedostatku zdrojů firmy často sahají po hotelových řetězcích. Tímto způsobem ale potenciál pro úspory i lepší lokality nezávislých hotelů zůstává pro většinu z nich nedotčený.
 

Chybějící zdroje pro efektivní zajišťování hotelů

Na komplexní analýzu aktuálního chování  na cestovním trhu a systematické vyjednávání s hotely v rámci zajišťování hotelů prostě ve většině firem není čas. Vyjednávací pozici také oslabují chybějící data pro srovnání. Možnosti potenciálních úspor díky komplexnímu sjednání sazeb zůstávají nevyužity.
 

Řešení: HRS poskytuje holistickou podporu

Díky komplexnímu portfoliu hotelů HRS, podrobným referenčním údajům, kvalifikovanému poradenství a znalostem místního trhu získáte v příslušných destinacích služebních cest ten nejlepší hotelový program. Potenciál úspor, kterých již bylo dosaženo, i budoucí potenciál, jsou znázorněny v podrobných analýzách. Současně máte k dispozici nejlepší podmínky: díky funkci inteligentního zajišťování zdrojů vám HRS zajišťuje podporu od strategie, přes vyjednávání sazeb až po kontrolu sazeb a odkrývá pro vás tak enormní potenciál úspor. K dispozici máte neustále plně transparentní realizované úspory nákladů.